přistupuji k slavení slavné svátosti Tvého jednorozeného Syna,
našeho Pána, Ježíše Krista.
Přistupuji jako nemocný k lékaři života,
jako nečistý k prameni milosrdenství,
jako slepý k světlu věčné jasnosti,
jako chudý a nuzný k Pánu nebe i země.
Tys nesmírně bohatý a štědrý, prosím Tě: