dej, abych vroucně toužil po tom,
co se Ti líbí, prozíravě to hledal, správně poznával
a dokonale plnil ke cti a slávě Tvého jména.
Uspořádej, můj Bože, povinnosti mého stavu
a dej mi poznávat Tvou vůli.
Pane, můj Bože, dej mi, abych nepochyboval ve štěstí
ani v neštěstí, abych se totiž při úspěchu nevynášel