Mládež děkanátu Kyjov
ČINNOST
ANIMÁTORŮ V NAŠEM DĚKANÁTU

Pro mládež kyjovského děkanátu momentálně působí 13 animátorů v čele s hlavní animátorkou Eliškou Pekárkovou z Kyjova. Scházíme se podle potřeby aspoň jedenkrát v měsíci a náplní našich schůzek je převážně zajištění pestré nabídky akcí pro mládež tak, aby si v tom každý našel své. 
Během mládežnických mší není neobvyklé, že se promítá prezentace, video či je nachystaná scénka. Po mši většinou následuje přednáška se zajímavým hostem nebo nějaká aktivita. Mše se koná vždy v některém z kostelů v děkanátu a celebruje ji buď kaplan pro mládež - o. Jan Liška z Vracova nebo některý jiný kněz, který má čas a chuť odsloužit mši nad rámec svých běžných povinností. Pravidelně pořádáme děkanátní setkání, ale také různé další akce jako jsou duchovní obnovy, večer chval či turnaj v kolektivním sportu (fotbal, volejbal).
 
Na facebooku existuje stránka ,,Kyjovský děkanát - mládež”, kde můžete sledovat veškeré dění v našem děkanátu pohromadě. Není to stránka jen pro mládež, ale i pro dospělé, pro rodiče. Lze se tak dozvědět o všech přednáškách, akcích i událostech či si prohlédnout fotky - stránka je pravidelně aktualizována. https://www.facebook.com/kyjov.dekanat