Modlitba Svatého otce Jana Pavla II. za rodinu

Bože,
od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče,
který jsi Láska a Život,
učiň,
aby se každá lidská rodina na zemi stala
skrze Tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého
pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky
pro generace, které se neustále obnovují.

Učiň,
aby Tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.

Učiň,
aby mladé generace nalezly v rodině
silnou podporu pro své lidství
a růst v pravdě a lásce.

Učiň,
aby láska, posílená milostí svátosti manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta,
dej,
aby církev
v rodině a prostřednictvím rodiny
mohla plodně naplnit své poslání
uprostřed všech národů země.

Skrze Krista našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.

Amen.