Jste zde

FARNÍ POUŤ

VÍDEŇ a Mariazell

Termín: 8. – 9. 5. 2019
kód 08059

Program:
 
1.den. Odjezd z Žeravic v 6.00 hod od kostela přes Kyjov a Mikulov do Vídně ke kostelu P. Marie am Gestade. O historii kostela s místním knězem – moravský světec sv. Klement Maria Hofbauer(je zde pochován) a působení českého kněze P. Viléma Janouška na sklonku monarchie. Mše svatá. Prohlídka centra Vídně (Štěpánský dóm) s P. Šindelářem. Odpoledne odjezd přes horský průsmyk Semmering ve výšce 985 m s krásným rozhledem do alpské krajiny. Dále kolem nádherných alpských scenérií Raxalpe a Schneealpe na ubytování do Mariazell. Hotel na náměstí u baziliky, večeře a nocleh.
 
2.den. Snídaně. Mariazell je nejproslulejší Mariánské poutní místo ve střední Evropě a duchovní centrum katolických národů v Podunají. Jméno Mariazell připomíná poustevnu (Cella), ve které se nacházela socha Panny Marie vyřezaná z lipového dřeva, kterou sem přinesl mnich Magnus z benediktinského kláštera St. Lamprecht. Je nazývána „Magna Mater Austrie“ - Velká Matka Boží Rakouská a je symbolem živé křesťanské víry. Každým rokem k ní putují tisíce poutníků a i od nás byly doby, kdy se sem v hojném počtu putovalo pěšky. Prohlídka baziliky, mše svatá, májová pobožnost, zastavení křížové cesty, poutní pramen. Oběd v hotelu. Po obědě návrat domů se zastávkou v Lilienfeldu, kde je premonstrátský klášter. Večerní příjezd.
 
 Cena: 2500,- Kč    
 
 
Zahrnuje zpáteční dopravu autobusem,  1x nocleh ve 3* hotelu na náměstí v Mariazell s plnou penzí, pojištění léčebných výloh, storno zájezdu a úpadku CK, průvodce, doprovod kněze, denně mše svatá.
Nezahrnuje pobytovou taxu, platí se na místě v hotelu (asi 1.5 Eur)
 
S sebou vezměte nový kancionál, jídlo na první den a 20 Euro na suvenýry. Letní oblečení, ale i svetr, deštník, léky, fotoaparát i poutní náladu. V autobuse teplé a studené nápoje.
Pouť farnosti Žeravice a okolí, P. Jan Šimoník, tel. 731402082
 
„Na cestu s námi vyjdi Pane...“

Mgr. Jindřich Miklas
Cestovní kancelář

Pešinova 21
796 01 Prostějov
tel/fax: 582 338 411

mob. 736 631 736