Ř Í M autobusem

NÁRODNÍ POUŤ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECEZÍ
u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky české (1989-2019)

Termín: 10. - 15. 11. 2019
Cena: 6 600 Kč
Kód zájezdu: 13119


1. den - neděle. Odjezd autobusu ve 13 hod z Kyjova směr Mikulov. Cesta do Říma jen s bezpečnostními a hygienickými přestávkami.

2. den - pondělí. Ranní hygiena na motorestu před Římem. Naším autobusem k hotelu a složení zavazadel. Přejezd městským autobusem do centra města - Kapitol, kostel Santa Maria in Aracoeli, památník Victora Emmanuela II., Benátské náměstí, Římské Forum a Koloseum (zvenku). Zastávka na pizzu na Via San Giovanni. Bazilika Santa Maria Maggiore - v 15 hod. slavnostní zahájení národní poutě. Pěšky na hotel – ubytování. Metrem na slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů v Lateránské bazilice v 18.00 hod. Po koncertě metrem na nocleh na hotel.

3. den - úterý 12. listopadu - DEN 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ
Snídaně formou bufetu na hotelu. Metrem do baziliky sv. Petra ve Vatikánu, kde se v 10 hod. zúčastníme národní mše svaté společně s našimi pastýři – biskupy, kněžími a Církví České republiky. Společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky. Odpoledne strávíme ve Vatikánu – prohlídka baziliky sv. Petra, Michelangelova kopule (10 eur), možnost občerstvení, volno k nákupu devocionálií. Metrem na ubytování, možnost večeře za 11 eur.

4. den – středa 13. listopadu. Snídaně v hotelu. Metrem odjezd do Vatikánu, kde se na Svatopetrském náměstí setkáme od 9.30 hod. při generální audienci se Svatým otcem Františkem – předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné. Metrem přejedeme k bazilice sv. Jana v Lateránu, kde se zúčastníme od 15 hod. slavné bohoslužby a  slavnostního zakončení národní poutě v Římě. Pomodlíme se na Svatých schodech, které z Jeruzaléma přivezla ve 4. stol. císařovna sv. Helena. Odjezd metrem na hotel, možnost večeře za 11 eur,  nocleh.

5. den - čtvrtek. Snídaně v hotelu. Naložení zavazadel a odjezd do Assisi. 9 hodinová prohlídka města, duchovní program – mše svatá v bazilice sv. Františka. Katedrála sv, Rufina, biskupa a patrona města. Bazilika sv. Kláry s hrobem světice a s křížem, ze kterého Kristus promluvil ke sv. Františkovi. Kostel sv. Damiána, kde žily klarisky. Nový kostel (Chiesa nuova) nad rodným domem sv. Františka. Kostel Panny Marie sopra Minerva. Volno. Ve 20 hod. návrat do vlasti pouze s bezpečnostními a hygienickými přestávkami.

6. den - pátek. Kolem poledne příjezd do Kyjova.

Cena zahrnuje:
dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací, videem, 3x nocleh (2-3 lůžkové pokoje) se snídaní ve 3*nebo 4* hotelu v centru Říma, pojištění léčebných výloh do 4 mil. Kč, pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, pojištění na storno zájezdu, průvodce. Dva vjezdy našeho autobusu na hotel. Vjezd do Assisi. Doprovod kněze, denně mše svatá.

Cena nezahrnuje:
vstupy 10 Eur, pobytová taxa 4 – 6 eur na osobu a noc (platí se v hotelu), jízdy metrem nebo městskými autobusy – jedna jízda1,5 eur, celkem 12 eur. Zájem o 2 večeře za 22 eur je třeba nahlásit dopředu, placeny budou až v autobuse. Celkem vstupy, večeře a kapesné doporučujeme 100 eur. Každý poutník je vyzván Poutním výborem ČBK k finančnímu příspěvku pro zajištění národní poutě částkou 10 eur a v autobuse bude každému poutníkovi předán poutní balíček (knížka vydaná Karmelitány k národní pouti, označení a registrace = forma vstupenek a liturgická brožura a upomínky)

Poznámka:
Doporučujeme s sebou polštářek pod hlavu a deku do autobusu pro noční jízdu, sandály a jedny plné boty, sukně pod kolena, v kostelích nutné mít zahalená ramena, trochu jídla na obědy, je možnost si koupit pizzu v rychlém občerstvení, deštník, v autobuse je možnost občerstvení za koruny (studené a teplé nápoje), fotoaparát, léky. Při cestě tam i zpět mějte hygienické věci nahoře v autobuse pro okamžité použití, aniž byste museli do kufru. KANCIONÁL s sebou!!!

Změna programu vyhrazena!
"Na cestu s námi vyjdi, Pane..."
__________________________________________________________________________________
Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21,
796 01 Prostějov, tel. 733 420 420, www.miklastour.cz a farnost Kyjov
Subscribe to Římskokatolická farnost Kyjov RSS