Slavnost biřmování bude v neděli 9. 5. 2021 v 10:30 ve farním kostele v Kyjově.
Pro biřmovance jsou informace pod záložkou "Svátosti" a "Biřmování".


HYGIENICKÉ OPATŘENÍ
DLE AKTUÁLNÍCH NAŘÍZENÍ


Dodržujme, prosím, následující:
 
 
* Desinfekce - u vchodů v kostelech vždy použijte připravenou desinfekci.
 
* Zakrytí dýchacích cestpoužijme respirátor FFP2 nebo nanoroušku. Používáme vždy při bohoslužbách v kostele.
 
* Rozestupy nejsme-li rodina, dodržujeme rozestupy 2 m i v lavici. Rodiny, prosím, aby byli společně.

Subscribe to Římskokatolická farnost Kyjov RSS