Aktuální informace najdete v záložce "Škola"
Drazí bratři a sestry,
v souvislosti s vyhlášením karantény v celé ČR a bojem se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobující infekční onemocnění COVID-19 a v intencích prohlášení našich biskupů je nutné i v naší farnosti přijmout opatření, která z výše uvedeného rozhodnutí vyplývají.
Již několik dní prožíváme zcela zvláštní situaci, která nyní vyvrcholila zákazem vycházení. Přese všechno, prožívejme tuto dobu v důvěře v Boží pomoc a ochranu.
Ve farnosti Kyjov, Kostelec a Bohuslavice je nutné učinit do odvolání následující opatření:
- všechny mše sv., křížové cesty, všechny ostatní pobožnosti a setkání všech společenství  JSOU ZRUŠENY ve všech kostelech a kaplích farnosti i na faře.
- dodržování karantény -  prosím, dodržujme karanténu a tak pomozme k ukončení šíření koronaviru v naší zemi. Respektování těchto nařízení můžeme vnímat jako službu lásky vůči bližním.
- splnění nedělní povinnosti - připomínám, že tato situace není dobrovolná, proto povinností být na mši sv. nejsme vázáni. Z našeho prožití neděle, by mělo ale být poznat, že je to Den Páně. Využít můžete TV Noe, Radio Proglas či internetový přenos.
- farní listy budou nadále vycházet; tam najdete aktuální informace pro daný týden. Jako obvykle budou k dispozici na webových stránkách farnosti a budou v předsíňce kostela a na chodbě fary.
- zadané úmysly mší sv. budou odslouženy tak, jak jste si je zadali, protože kněží budou i nadále slavit mše sv., ale soukromě. Pokud by někdo chtěl přesunout úmysl na později, ať zavolá (pro tento účel vyhradíme červenec).
- pro případné pohřby. Ty jsou vyňaty jako výjimka a mohou se uskutečnit. Jen je potřeba upozornit, aby byly v co nejmenším okruhu.
- modlitba za ukončení šíření epidemie – připojme se ke společné modlitbě každý den ve 20 hod. růžencem nebo korunkou k Božímu milosrdenství, nebo alespoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria
- dvě odpovědi, které jste mi od neděle položili.
         * vysílání přímého přenosu mše sv. z našeho farního kostela plánujeme i dál. Na fb a webových stránkách budou informace.
         * ptali jste se, zda můžete do sbírky (která nebyla) přispět jinak než hotovostí jak na kostel, tak na školu (jak je výzva ve farních listech). Je to možné na účet farnosti 1441934399/0800 s uvedením v poznámce „na farnost“ nebo „na školu“. Za případné dary díky.
- V případě potřeby se ozvěte, rádi vám posloužíme; přidávám mobil 731 402 188.
Sestry a bratři, jako věřící máme velkou zodpovědnost modlit se za svět a být solí světa, a proto v nastalé situaci je třeba se modlit více než obvykle, zvláště za nemocné a ohrožené a za pokoj a mír ve světě. Nezapomeňme na přímluvu ochránců proti epidemiím, na sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálii. Na jejich přímluvu vyprošujme od dobrého Boha pro celý svět vyřešení a zastavení šíření epidemie.
Pevně věřím, že Duch Svatý nás povede v této situaci a s jeho pomocí předejdeme zbytečným komplikacím. Ještě jednou, Vás bratři a sestry, prosím, prožívejme tyto dny v důvěře v Boží pomoc a jeho milosrdenství. Prosím o modlitbu, která je nám křesťanům vlastní.
         Děkuji za přijetí opatření, za zodpovědnost a každému z vás žehnám.
        
 
P. Vladimír Mrázek
farář
 
Kyjov 16. 3. 2020

Subscribe to Římskokatolická farnost Kyjov RSS