Fatimský apoštolát

Chvála Kristu a Marii!


Světový apoštolát začal svoji činnost ve Šlapanicích u Brna otcem Pavlem Dokládalem na jaře roku 1990. Následně téhož roku pokračoval v Třebíči, kde byl otec Pavel přeložen. Z Kyjova jsme pravidelně jezdili na „třináctky „ do Třebíče. Poutí se účastnili farníci z Kyjova, Bohuslavic, Sobůlek, Bukovan. Po přeložení otce Pavla jsme jezdili do Koclířova u Svitav.

 V srpnu roku 1995 Mons. Karel Otčenášek požehnal vznikající Českomoravské Fatimně. Fatimské centrum v Koclířově je spjato s pastoračním centrem Nového Adalbertina v Hradci Králové. 15. května 1995 otec arcibiskup Karel Otčenášek vepsal do srdce Panny Marie z Nazareta, která putovala po České republice, byla také v Kyjově, jméno České republiky.

Apoštolát je v naprosté jednotě s pokyny uvedenými sv. otcem. Spojení s Kristem skrze Pannu Marii, stojí na pilíři, kterým je PRIMÁT MILOSTI. Bez Krista nezmůžeme nic.

V Kyjově jsou fatimské pobožnosti každou +. Sobotu v měsíci a poutě vždy 13. od května do října. Je to čas, kdy se Panna Maria zjevovala fatimským pasáčkům Františkovi, Hyacintě, dnes již svatými a Lucii. Žádala, aby se lidé obrátili, činili pokání a modlili se svatý růženec.


Program pobožnosti:

Píseň, vzývání Ducha svatého modlitbou Přijď Duchu svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného srdce Panny Marie tvé milované nevěsty 3x, sv. růženec, litanie, modlitba na úmysl sv. otce Františka, modlitba zasvěcení Panně Marii.

Česká republika je rozdělena na 17 regionů, každý region se modlí na určený úmysl. Oblast Hodonín se modlí na úmysl: Aby byl chráněn, posvěcován a rozvíjen manželský a rodinný život. Přihlásit se do apoštolátu může každý osobně u Marie Strašilové. Každý měsíc se za živé a zemřelé členy Fatimského apoštolátu a jejich rodiny slouží mše svatá.

Je to cesta s Pannou Marií do nebe. Neváhejte se na tuto cestu vydat, dokud je čas.
 

Ave Maria.