MODLITBA K MATCE USTAVIČNÉ POMOCI ZA VYPROŠENÍ URČITÉ MILOSTI

Nebeská Matko, s velkou důvěrou dnes
přicházíme před tvůj svatý obraz prosit o tvou
pomoc. Nespoléháme se na své zásluhy a dobré
skutky, ale jen na nekonečné zásluhy Pána
Ježíše a na tvou, ničím nenahraditelnou mateřskou
lásku. Ty, Matko, ses dívala na rány našeho
Vykupitele a na jeho drahocennou krev, která za nás byla prolita. Tvůj umírající Syn nám dal za Matku
tebe. Nejsi snad pro nás Ustavičnou pomocnicí,
jak Tě uctíváme na tomto obraze? Matko ustavičné
pomoci, vroucně tě proto prosíme pro bolesti a smrt
tvého Božského Syna, pro nevýslovné utrpení tvého
srdce: Vypros nám u Syna tu milost, po které nyní
velmi toužíme a kterou tolik potřebuje naše srdce.
 
Chvilka ticha pro vzbuzení úmyslu prosby.
 
Nejdražší Matko, ty víš, jak nám touží dát Ježíš,
náš Spasitel, všechno ovoce vykoupení. Matko,
ty víš, že tyto poklady byly vloženy do tvých rukou,
abys nám je rozdělovala. S důvěrou proto od tebe
očekáváme, Matko naše nejmilejší, že nás i nyní
vyslyšíš a budeme s radostí oslavovat tvé
milosrdenství po celou věčnost. Amen.

Ikona