Chrámy

Farní chrám

Roku 1126 daroval olomoucký údělný kníže Václav trhovou ves Kyjov klášteru Hradisko u Olomouce a patřil mu až do roku 1539. Naše farnost byla založena roku 1180, kdy premonstrátský opat z Hradiska Michal postavil v Kyjově farní kostel sv. Martina. Tento kostel sloužil jako farní až do roku 1784. Na jeho místě, to je nad muzeem na starém hřbitově, stojí kaple svatého Josefa, odkud nám znějí farní zvony. Nynější farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje je bývalý klášterní kostel kapucínů, postavený v letech 1718 – 1720 a posvěcený 17. října 1723. Původně šlo o jednolodní chrám k němuž byla roku 1734 z jižní strany přistavena boční loď. Náš farní kostel je bez věže a odpovídá typicky strohé kapucínské architektuře.

Nad hlavním vchodem vidíme barevnou fresku Matky milosrdenství s Ježíškem, kterou namaloval Jano Koehler roku 1910 (obrázek vpravo).

Vnitřní zařízení chrámu je pozdně barokní a novější.Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od Josefa Zeleného pochází z roku 1880.
 

Kostel sv. Josefa

Tento chrám byl postaven ze zbytků původního kostela sv. Martina v letech 1831-1832 a měl sloužit jako hřbitovní kostel. Z původního kostela zůstala věž z konce 17. století v ní 4 zvony. Během první světové války byly tři z nich odvezeny a zůstal je umíráček. Kostel pak dále chátral, zvláště po zrušení okolního hřbitova koncem roku 1949. Opravy kostela probíhaly pozvolna (roku 1970 byly zavěšeny tři nové zvony: sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav a P. Maria; v roce 1995 byla provedena oprava fasády, přístupové cesty a vybudována terasa u kostela). V současné době slouží kostel sv. Josefa především jako zvonice a příležitostně ke kulturním akcím.
 

Filiální kostel sv. Josefa Kalasanského (gymnaziální kaple)

Je to nejmladší kyjovský kostel, který byl postaven jako klášterní a studentský roku l868 Piaristy. Ti zde založili nižší latinské gymnazium. Roku 1777 však bylo zrušeno a přeměněno na německou školu. Českým gymnaziem se stalo roku 1898. Piaristé z Kyjova odešli roku 1897. Kostel je v novorománském slohu s útlou věží. V portálu můžeme najít keramickou mozaiku Krista Soudce od Jano Koehlera, od něhož pochází i ornamentální malba uvnitř. Vnitřní zařízení pochází  z doby stavby a pozdější. Hlavní oltář má dřevěnou architekturu s drobnými řezbami představující sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a sv. Ludmilu. Dále několik ceněných obrazů a rytinu sv. Václava. Varhany byli pořízeny roku 1856. Kostel byl zevně opraven roku 1964 a 1991-1992.