Dotace

logo_jihomor_kraj


Jihomoravský kraj z „Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2021“ podpořil rekonstrukci klubovny ve farní budově.


 

znak-kyjovMěsto Kyjov poskytlo ze svého rozpočtu na generální rekonstrukci varhan 200. 000,- Kč.
Městu Kyjovu upřimně děkujeme za poskytnuté finanční prostředky.
 
znak-jm-krajJihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu na generální rekonstrukci varhan 300. 000,- Kč.
Jihomoravskému kraji upřimně děkujeme za poskytnuté finanční prostředky.

Opravený hrací stůl: