MANŽELSTVÍ

Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost. (Kán. 1055 §1 CIC).

Manželská láska mezi mužem a ženou je prostředkem k posvěcení člověka. Sám Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají a tak se milují. Kristus je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě. Manželství je také znamením spojení Boha s člověkem. Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem.

Manželství vzniká dobrovolným souhlasem dvou svobodných pokřtěných lidí. Tak se muž a žena vzájemně přijímají a dávají, aby se stali “jedním člověkem“.

Muž a žena si vyměňují manželský souhlas v přítomnosti dvou svědků a služebníka církve, který souhlas novomanželů přijímá a uděluje požehnání církve.

Manželství vytváří výlučný a nerozlučný svazek muže a ženy (manželské pouto).

Dnes je zákonem umožněno uzavřít sňatek v kostele bez předchozího oddání na úřadě. Svatbu vyřídíte ve farní kanceláři, kde Vám také vysvětlíme vše potřebné. Přijďte, prosím, zavčas, alespoň s půlročním předstihem.

Co budete potřebovat k uzavření manželství?

 * potvrzení o křtu ne starší tří měsíců

 * platný OP nebo jiný osobní doklad

 * tiskopisy a potvrzení z matriky místa, kde bude uzavřeno manželství - ne starší 6 měsíců

 * předmanželský kurz – příprava probíhá na centru pro rodinu

 * pokud žádný ze snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště ve farnosti oddavek, tak souhlas faráře z místa bydliště jednoho z nich

 * ovdovělí úmrtní list manžela/manželky

 * rozvedení Rozhodnutí soudu o rozvodu

 * občansky oddaní Oddací list

 * kopii rodných listů (prostá)

 * od svědků přesnou adresu pobytu a rodné číslo

Sňatek v kostele mohou uzavřít římskokatolíci mezi sebou. Ale také římskokatolík s nepokřtěným nebo s osobou jiného vyznání - u těchto případů se vyžaduje souhlas ordináře, který vyřizuje farář.

V případě, že římskokatolík uzavře manželství bez požehnání církve, je tento sňatek církevně neplatný (nemůže přistupovat ke svátostem). Pokud se rozvede, může uzavřít nové manželství církevně. Má ale také možnost své současné manželství církevně zplatnit.

Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po církevním sňatku, ale druhý odmítá, může toužící strana požádat o sanaci – zplatnění; žádá se u faráře. Podmínkou je, že odmítající manžel(ka) chce v manželském svazku setrvat doživotně.

Všechny nejasnosti vám kněz rád vyjasní. Nebojte se přijít.