Ministranti

Asi nejviditelnější společenství, nejen v naší, farnosti jsou ministranti.  Každý si asi představí bílo černé oblečení, misál, kalich, patena, zvonění, do toho i nějaká ta úsměvná situace, kterou se pobaví celý kostel. I to patří ke službě ministranta, který po knězi stojí nejblíže našemu Pánu. Snad si to v dnešní době ani neuvědomujeme (nebo nechceme), ale to je velký dar. 
Slovo ministrant pochází z latinského slova ministrare, což znamená sloužit, nebo také druhému člověku činit to, co si přeje. To můžeme říci i takto. Chci být v blízkosti Ježíšově, protože vím, že mě zachránil. Proto mu chci svou službou být blízko a projevit, že jej mám rád. Toto můžeme považovat za základ ministrantské služby. 
Služba ministrantů není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu sloužit a být v dobré partě, to však není problém. Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil s radostí a odvahou, protože jde o setkání s Kristem. Když čte čtení nebo zpívá žalm, nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, dává se do služby Kristu. Půjčuje Ježíši svá ústa, své ruce i sebe samého. Ale můžeme jít ještě o kousek dál, protože ministrování nekončí mší svatou. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole a mezi kamarády má ministrant půjčovat svá ústa a své ruce a sebe celého, aby sám Ježíš mohl dál přicházet mezi lidi a prokazovat jim dobro. 
Službu ministranta vystihuje také následující věta: „Ministrantem nejsem tím, co dělám, ale kým jsem. Není to o tom všechno zvládnout přesně podle liturgických pravidel. Jde ale o to, že si buduji své přátelství s Ježíšem, které má přetrvat“. 
Není to tedy jen ukázat se v kostele před lidmi, něco sem tam přinést, ale rozvíjet svůj vztah s Ježíšem, rozvíjet svou lásku k němu. 
V naší farnosti máme zhruba 40 ministrantů, z toho pravidelně se do služby zapojuje 25., někteří jsou již starší, tak přichází občas, ale i s těmi počítáme :-); několik malých se teprve připravuje. 
V tomto školním roce máme schůzky na tři skupiny podle věku každý pátek, kluci nad 15 let jednou měsíčně v sobotu. 
Chci i na tomto místě pozvat k ministrantské službě další kluky. Rodiče, povzbuďte své syny a pošlete je k oltáři. Často slyším, mu se nechce, ale já nevím, on to oblečení nosit nebude, … a další výmluvy. Vězte, jsou to výmluvy liché. Ježíš se nenechá zahanbit. Zájemci se mohou ozvat kněžím. Informace jsou na farním webu v záložce „Společenství“. 
Velké díky všem nejmenším, malým, větším, velkým i maxi strantům za jejich službu.

Ministrantské schůzky probíhají následovně:

* do 5. třídy – pátek v 17 hod. 
* 6. třída – 15 roků – pátek v 17 hod. 
* nad 15 roků – v sobotu v 10 hod. dle vyhlášeného data

gang-minist

minist 
* V PÁTEK 10. 3. POVEDOU MINISTRANTI – MALÍ, VĚTŠÍ I NEJVĚTŠÍ - KŘÍŽOVOU CESTU. SRAZ V SAKRISTII V 17:45.

 

* ZELENÝ ČTVRTEK 6. 4. I LETOS JSTE ZVÁNI NA MŠI SV. MISSA CHRISMATIS DO OLOMOUCE. ODJEZD OD FARY V 7:15, PO PŘÍJEZDU OBĚD NA FAŘE.