Modlitba k Pražskému Jezulátku

Modlitba papeže Benedikta XVI. k Pražskému Jezulátku,
kterou pronesl při své návštěvě chrámu Panny Marie Vítězné
dne 26. září 2009.

Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě a věříme,
že jsi Boží syn, jenž se stal člověkem
skrze Ducha Svatého v lůně Panny Marie.
Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem,
anděly a pastýři, se ti klaníme a vyznáváme,
že jsi náš jediný Spasitel.
Stal ses chudým, abychom zbohatli z tvé chudoby:
dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí.
Ochraňuj naše rodiny,
žehnej všem dětem celého světa a dej,
ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl,
aby činila náš život šťastnějším.
Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli
poselství Božího narození, aby pochopili,
že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo,
radost a pokoj.
Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

Amen.