Modlitba za nemocné


Bože, spáso věřících,

vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení Tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v Tvé církvi z jejich uzdravení.