Podmínky pro odpustky

Plnomocné odpustky lze získat 1x denně pro sebe nebo pro duše v očistci (1. - 8. 11. jen pro duše v očistci) za následujících podmínek:
1. svatá zpověď (+- 14 dní) a nemít zalíbení ve hříchu
2. svaté přijímání
3. modlitba na úmysl Svatého otce
4. daný skutek
  - veřejná modlitba křížové cesty
  - veřejná modlitba růžence (třeba i v rodině)
  -  půlhodinu četby Bible nebo duchovní knihy
  - vyznání víry a díky za křest v den svého křtu (také při Vigilii)

 

Částečné odpustky lze získat i několikrát denně. „Stačí“ splnit uvedenou podmínku (je uveden výběr):

    kdo přijímá výuku křesťanské nauky - náboženství
    účast na kázání
    modlitba Anděl Páně (ráno, v poledne, večer); o Velikonocích: Raduj se …
    modlitby k Panně Marii; např. Zdrávas, Královno; Pamatuj, Panno Maria; Pod ochranu tvou
    modlitba Anděle Boží
    modlitba litanií
    přežehnání se křížem se slovy „Ve jménu Otce…“
    kratší četba Písma sv.

 
Společnou podmínkou je touha tyto odpustky přijat, či je získat pro duše v očistci.