POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

je posilující setkání s Kristem pro každého nemocného bez ohledu na to, zdali je nebo není v nebezpečí smrti.

Touto svátostí se nemocným dostává zvláštní posily od Pána k nesení bolestí a nemocí a umírajícím zvláštní pomoci Boží pro poslední pozemský životní zápas.

Neodmítejte nemocným, starým, umírajícím tuto posilu od Boha a včas volejte kněze.

Požádat o udělení této svátosti můžete KDYKOLIV pro každého pokřtěného (katolíka), který je vážně nemocen, je před vážnou operací nebo umírá (platí pro nemocnici, domovy důchodců nebo doma). Informace k péči v kyjovské nemocnici na zvláštní záložce.

Ještě chci připomenout vaši odpovědnost za vážně nemocné. Nebojte se k nim pozvat kněze. Dosud je rozšířena pověra, že poslední pomazání až nakonec a návštěva kněze znamená smrt. Připomeňme si: nejde o poslední pomazání. Jde o svátost nemocných, posilu pro uzdravení duše – odpuštění hříchů a dodání duchovní posily z víry a posílení těla. Mnoho nemocných se po této svátosti vnitřně i tělesně uzdravilo. Ve svátosti nemocných odpouští Kristus hříchy i člověku, který je už v kómatu nebo bezvědomí a nemůže se zpovídat!

Nebojte se, odložte ostych a zprostředkujte tuto svátost nemocným! Pro naši liknavost často umírají našich rodiče, babičky a dědečkové, naši příbuzní a přátelé bez této svátosti, bez sv. zpovědi a odpuštění hříchů.

Společně (hromadně) se tato svátost uděluje v kostele dvakrát ročně před Vánocemi a Velikonocemi při zpovědních dnech. V roce 2023 to bude v úterý 4. 4. a v pátek 15. 12.