Prosba o lásku

Duchu Svatý, Bože Lásko!
Obracíme se k Tobě, který vše udržuješ v bytí.
Odpusť nám, prosíme,
co jsme zavinili svým sobectvím a lhostejností
a stali se tak překážkou Tvého věčného vanutí.
Vrať nás do proudu života.
Ty, který všechno obnovuješ, obnov i naše srdce
a dopřej nám, aby se podobala pramenu lásky,
kterým je svaté srdce Kristovo.

Duchu Svatý, který odhaluješ tajemství Boží
a jsi učitelem Pravdy,
dej nám, abychom správně chápali skutečnost,
abychom ji unesli a nežili ve lži.

Odpusť nám, že soucitná, obětavá a svatá láska
je ve světě degradována na chvilkovou tělesnou slast
a ztrácí tak smysl a hodnotu života.
Navrať nám nevinnost, aby se naše srdce
podobalo nejčistšímu srdci Panny Marie, Matky Boží.
Jen když námi bude do světa proudit Tvá láska,
budeme věrnými následovníky jejího Syna
a budeme vpravdě dětmi Božími.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.