Smířit se

Přijmout sám sebe
Takového, jaký jsem, a v radosti.
Víc hledět na to, co jsem dostal,
A děkovat za to
Než vnímat, co mi schází,
A stěžovat si...
Přijmout druhého, jaký je,
A začít tím nejbližším,
Manželem nebo manželkou.
Říkat o tom druhém dobré
A říkat to pěkně nahlas.
Nikdy se nesrovnánat s druhým,
Protože srovnávání
Může vyvolat jen pýchu
Nebo rezignaci.
Žít v pravdě:
Nazývat dobro dobrem
A zlo zlem.
Řešit konflikty
Nikoliv silou,
Ale rozhovorem,
A nerozrušovat se
Vnitřním monologem
Ani si nestěžovat,
A neříkat o druhém v jeho nepřítomnosti špatné věci,
Nýbrž vstoupit s ním co nejrychleji
Do skutečného dialogu.
A v tomto rozhovoru
Začít tím, co spojuje,
A k tomu, co rozděluje,
Se dostat až potom.
Převzít v dialogu iniciativu
A pokusit se usmířit ještě týž den.
"Nechť nad vaším hněvem nezapadá slunce,"
Napsal svatý Pavel.
Věřit pevně,
Že "odpustit" je víc
než "mít pravdu".

Kardinál Daneels