Společně

Ze setkání synodálních skupinek vzešel návrh oživit farní společenství formou různých aktivit. Jakožto členové farní rodiny se chceme vzájemně povzbuzovat k odvaze, kreativitě a otevřenosti tak, abychom se učili naslouchat a porozumět si, kráčet na společné cestě k jednotě v Kristu.

Pod hlavičkou farního klubu SPOLEČNĚ bychom chtěli připravovat různé aktivity, aby si každý našel, co se mu líbí. Jedná se o rodinné aktivity s programem pro celou rodinu (také pro prarodiče s dětmi). Pro utužení duchovního, duševního i tělesného zdraví nabízíme pohybové aktivity, ať už se jedná o pěší či cyklo výlety, plavání nebo cvičení. Kulturní aktivity by zahrnovaly zájezdy, divadlo, tvořivé dílny k obdobím liturgického roku. Duchovní aktivity, ze kterých se všechny další činnosti odvíjí, by zahrnovaly poutě, kurzy, rozhovory, přímluvy, modlitby, přednášky, duchovní obnovy. Ze sociálních aktivit bychom vyzvedli pomoc potřebným a programy pro seniorský věk-prevence stárnutí. Uvedených akcí se mohou účastnit nejen farníci, ale i kdokoliv z okruhu jejich rodinných příslušníků, přátel, známých, hledajících… 

Zamysleme se prosím, čím bychom mohli přispět farnímu společenství. Na základě našich hřiven se může jednat o různorodé činnosti, například o nějakou službu, pomoc s drobnými pracemi a opravami těm, kdo o to požádají, odvozem seniorů na bohoslužby, výpomoc při úklidu kostela a fary, zpěvem v kostelním sboru apod. Každý jednotlivec může přispět a nabídnout podle svých časových možností své schopnosti a dary.

Po vzoru prvních křesťanů se můžeme scházet nejen v kostele, ale i po domech, na cestách, v sálech či tělocvičně, v přírodě.

Využijme šance k synodální proměně církve i v naší farnosti a vydejme se společně naplňovat Kristovo poslání.

Kdo by měl zájem přispět jakkoli svou pomocí, může se obrátit na Kateřinu Prokešovou (tel. 607 758 698, email: [email protected]), Helenu Pauerovou (tel. 727 810 705, email: [email protected]) nebo Marii Hochmanovou (tel. 739 114 092, email: [email protected]).

Co už v současné době probíhá:

V současné době probíhá cvičení pro ženy středního a důchodového věku. Máte-li zájem posílit si zdraví, zpevnit své tělo a vnést do svého života více pohybu, zlepšit si kondici, nabízíme nenáročné cvičení na protažení celého těla. Cvičíme v kyjovské sokolovně u vlakového nádraží vždy v pondělí a ve středu od 18.00 do 19.00 hod. Také pořádáme výšlapy po okolí podle domluvy.

Na Educante probíhají kurzy pro domácí pečující, vždy od 16 do 18 hod. Je třeba se přihlásit na tel. 776760784 nebo [email protected] Bližší informace www.educante.cz nebo u p. Ludmily Kloudové.