Varhany

Město Kyjov poskytlo ze svého rozpočtu na generální rekonstrukci varhan 200. 000,- Kč.
Městu Kyjovu upřimně děkujeme za poskytnuté finanční prostředky.
 
Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu na generální rekonstrukci varhan 300. 000,- Kč.
Jihomoravskému kraji upřimně děkujeme za poskytnuté finanční prostředky.

Opravený hrací stůl si můžete prohlédnout zde.