Jste zde

Kontakt

Adresa farního úřadu:
Římskokatolická farnost Kyjov
Palackého 64
697 01 Kyjov

Tel + fax: 518 612 201

 

FARNÍ KANCELÁŘ
Úřední záležitosti vyřizujeme v tyto hodiny:
PONDĚLÍ     8:30 - 10:30 hod.
STŘEDA    15:00 - 16:00 hod.
PÁTEK        8:30 - 10:30 hod. ( mimo 1. pátku v měsíci )

Děkan a místní farář:
P. Mgr. Vladimír Mrázek
Email: fakyjov@ado.cz
Mobil: 731 402 188
 

Kaplani:
P. Mgr. Marek Adamík
Email: makadakam@email.cz
P. Mgr. Tomasz Żurek
Email: x.tomasz.zurek@gmail.com