Jste zde

Farnosti

Kostelecká farnost
Farní kostel: zasvěcený sv. Václavu
Kněz: P. Mgr.
Marek Adamík, administrátor in spiritualibus
Mobil: 731 646 851

Tel.: 518 612 201 (fara Kyjov)
E-mail: fakostelecuk@ado.cz
Adresa: Římskokatolická farnost Kostelec u Kyjova
               Kostelec 2
               696 51

Bohuslavická farnost
Farnost je spravována z Kyjova.
Farnost patří do Brněnské diecéze a do děkanátu Hodonín.

Farní kostel: zasvěcený sv. Filipu a Jakubovi
Kněz: P. Mgr. Vladimír Mrázek, administrátor exkurendo
Mobil: 731 402 188

Tel.: 518 612 201 (fara Kyjov)
Adresa: Římskokatolická farnost Bohuslavice u Kyjova
               Bohuslavice 4024
               696 55 Kyjov

Bzenecká farnost
Farní kostel: zasvěcený sv. Janu Křtiteli
Kněz: P. Mgr. Martin Rumíšek, administrátor

Mobil: 731 621 169
Tel.: 730 546 664
E-mail: fabzenec@ado.cz
Adresa: Římskokatolická farnost Bzenec
               Josefa Hanáka 52
              696 81 Bzenec
Web: www.farnost-bzenec.cz

Domanínská farnost
Farnost spravována ze Bzence.
Farní kostel: zasvěcený sv. Václavu
Kněz:  P. Mgr. Martin Rumíšek, administrátor excurendo

Mobil: 731 621 169
Tel.: 730 546 664
E-mail: fadomanin@ado.cz

Adresa: Římskokatolická farnost Domanín
               Domanín 173
               696 83


Ježovská farnost
Farnost spravována ze Žeravic.
Farní kostel: zasvěcený sv. Jakubu Staršímu
Kněz: P. Mgr. Jan Šimoník, administrátor exkurendo
Tel.:  731 402 082

E-mail: fajezov@ado.cz
Adresa: Římskokatolická farnost Ježov
               696 48  Ježov 23


Milotická farnost
Farní kostel: zasvěcený všem svatým
Kněz: P. Mgr. Pavel Kaška, farář

Tel.: 736 668 842
E-mail: familoticeuk@ado.cz
Adresa: Římskokatolická farnost
               Milotice u Kyjova 126
               696 05
Web: https://www.facebook.com/Farnost-Milotice-1432752536961181/


Mistřínská farnost
Farní kostel: zasvěcený Navštívení Panny Marie
Kněz:  P. ThLic. Bedřich Horák, farář

Tel.: 539 003 742
E-mail: famistrin@ado.cz
Adresa: Římskokatolická farnost Mistřín
               Svatováclavská 648/12
               696 04 Svatobořice
Web: http://www.svatoborice-mistrin.cz/kategorie/obcan/farnost/


Syrovínská farnost
Farnost spravována ze Žeravic.
Farní kostel: zasvěcený obrácení sv. Pavla
Kněz:  P.  Mgr. Jan Šimoník, administrátor exkurendo

Tel.: 731 402 082
E-mail: fasyrovin@ado.cz
Adresa: Římskokatolická farnost Syrovín
                  696 84  Syrovín 45

Vacenovická farnost
Farní kostel: zasvěcený Božskému Srdci Páně
Kněz:  P. ThLic. Radek Sedlák, Ph. D., farář

Tel.: 731 242 723
E-mail: favacenovice@ado.cz

Adresa: Římskokatolická farnost Vacenovice
               Farská 256
               696 06 Vacenovice
Web: http://farnostvacenovice.cz/

Vlkošská farnost
Farnost spravována z Vracova.
Farní kostel: zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie
Kněz:  P. Josef Zelinka, administrátor exkurendo

Tel.: 739 344 040
Email: favlkosuk@ado.cz
Adresa: Římskokatolická farnost
               Vlkoš u Kyjova 80
               696 41
Web: http://www.vlkos.farnost.cz

Vracovská farnost
Farní kostel: zasvěcený sv. Vavřinci
Kněz: P.
Josef Zelinka, farář
Tel.: 739 344 040
E-mail: favracov@ado.cz
Adresa: Římskokatolická farnost
               Vracov 50
               696 42
Web: http://favracov.cz/

Žeravická farnost
Farní kostel: zasvěcený Stětí sv. Jana Křtitele
Kněz: P.  Mgr. Jan Šimoník, farář
Tel.:  731 402 082

E-mail: fazeravice@ado.cz
Adresa: Římskokatolická farnost Žeravice
               Žeravice 103
               696 47