Jste zde

Varhany

Město Kyjov poskytlo ze svého rozpočtu na generální rekonstrukci varhan ze svého rozpočtu
200. 000,- Kč. 
Městu Kyjovu upřimně děkujeme za poskytnuté finanční prostředky. 
 
Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu na generální rekonstrukci varhan ze svého rozpočtu 
300. 000,- Kč. 
Jihomoravskému kraji upřimně děkujeme za poskytnuté finanční prostředky. 


Opravený hrací stůl: