Jste zde

Postní almužna

Postní almužna pomáhá vládnout duchu nad tělem
Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.
+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
únor 2012

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace
Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip ke jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.
Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným.
Pokladničky včetně letáčků si můžete vyzvednout vzadu v kostele.

Postní almužna 2019 - časový průběh
Pastorační akce bude zahájena na Popeleční středu (6. března 2019), nebo zejména pak na 1. neděli postní (10. března 2019), a potrvá až do konce postního období (19. dubna 2019).
Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají.
V olomoucké arcidiecézi se postní krabičky obvykle vracejí do kostela již na Květnou neděli (14. dubna 2019).
Letos (2019) jde o již o jedenáctý ročník této akce, která se v roce 2009 uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi, od roku 2010 se koná celostátně.

Využití
Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.
Pro celé území ČR bylo letos vytištěno kolem 40 000 papírových pokladniček a rozesláno do římskokatolických farností. Sběr postních schránek od věřících se bude konat dle pokynů místního duchovního správce.
Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z podnětu České biskupské konference. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.