Jste zde

Podmínky pro odpustky

Plnomocné odpustky lze získat 1x denně pro sebe nebo pro duše v očistci (1. - 8. 11. jen pro duše v očistci) za následujících podmínek:
1. svatá zpověď (+- 14 dní) a nemít zalíbení ve hříchu
2. svaté přijímání
3. modlitba na úmysl Svatého otce
4. daný skutek
  - veřejná modlitba křížové cesty
  - veřejná modlitba růžence (třeba i v rodině)
  -  půlhodinu četby Bible nebo duchovní knihy
  - vyznání víry a díky za křest v den svého křtu (také při Vigilii)Částečné odpustky lze získat i několikrát denně. „Stačí“ splnit uvedenou podmínku (je uveden výběr):

  • kdo přijímá výuku křesťanské nauky - náboženství
  • účast na kázání
  • modlitba Anděl Páně (ráno, v poledne, večer); o Velikonocích: Raduj se …
  • modlitby k Panně Marii; např. Zdrávas, Královno; Pamatuj, Panno Maria; Pod ochranu tvou
  • modlitba Anděle Boží
  • modlitba litanií
  • přežehnání se křížem se slovy „Ve jménu Otce…“
  • kratší četba Písma sv.
 
Společnou podmínkou je touha tyto odpustky přijat, či je získat pro duše v očistci.