Jste zde

Škola


Sestry a bratři.

Přibližně od roku 2016 se v Kyjově připravuje projekt církevní mateřské školy a základní školy. Během té doby se podařilo získat vhodnou budovu, připravit koncepci, podat žádost o zařazení do rejstříku škol, získat kladné vyjádření Města Kyjov a mnoho dalšího. V září minulého roku byla škola olomouckým arcibiskupem zřízena a nyní (po dlouhém prověřování ze strany Krajského úřadu a ministerstva školství) byla v pondělí 3. února zapsaná do rejstříku škol. To znamená, že škola 1. září 2020 zahájí svou činnost. Dlouholetá snaha tedy přinesla dobrý výsledek, další dlouhá cesta je však před námi.

Aby mohla škola dobře fungovat, musí mít vizi, dobré vybavení a především dost žáků a kvalitní učitele. Proto se obracíme na vás. V minulosti projevilo mnoho rodičů z různých farností zájem o vzdělávání v křesťanském duchu, proto také myšlenka církevní školy vznikla. Nyní tato škola existuje a v prvním roce své existence nabízí místa v první, druhé a šesté třídě a dále v mateřské škole. Pokud byste chtěli být se svými dětmi u začátku tohoto projektu, vyplňte, prosím, přihlášku do školy nebo školky a odevzdejte ji svému duchovnímu správci nebo přímo na farní úřad v Kyjově. Přihlášky najdete ve vašem kostele nebo na webu farnosti Kyjov pod záložkou „Škola“, kde budou také aktuální informace.

Pokud je mezi vámi aprobovaný pedagog se zájmem pracovat v naší nové škole a školce, může svůj životopis se žádostí odevzdat také na faru v Kyjově nebo jej zaslat na mailovou adresu fakyjov@ado.cz.

Protože víme, že dílo je na svém počátku, všechny vás prosíme o modlitbu za dílo naší nové školy a také o případné zapojení do závěrečného procesu přípravy ať osobně nebo finančním darem.

Dobrý Bůh, kterému toto dílo svěřujeme, ať nové škole i každému z vás žehná!

Jménem přípravného týmu

P. Vladimír Mrázek

farář v Kyjově

 

Kyjov 7. 2. 2020