Jste zde

Biřmování

- Další příprava k přijetí biřmování bude v pátek 12. 11. 2021 v 19:45 na faře.

- Církev biřmování chápe jako dovršení křtu a okamžik vyslání hlásat Krista.

-  Biřmování je otevřeno pro všechny, takže se nebojte třeba i vy starší, kteří jste jej ještě nepřijali. Nejnižší věk v době přijetí svátosti biřmování je dle rozhodnutí ČBK 14 roků.

- Předpokládaný termín udělování svátosti je v říjnu 2022.

- Předběžnou přihlášku najdete v souboru pod tímto textem nebo vzadu v kostele.
 

Přihláška na biřmování ke stažení.