Jste zde

Biřmování


Všechny domluvené termíny i samotné udílení svátosti se ruší. Jakmile bude možné domluvit nový termín udělení svátosti biřmování, budete informováni. 
 Harmonogram přípravy k biřmování:
 
- Víkend v Rajnochovicích 12. - 14. 6. 2020
- Pohovor s P. Vladimírem bude během září, termín dle osobní domluvy. Na toto setkání donést dopis pro o. arcibiskupa.
- Příprava před biřmováním v sobotu 17. 10. 2020 od 9 do 15 hod.
- Společná adorace a příležitost ke sv. zpovědi ve čtvrtek 22. 10. od 19 do 20 hod.
- Nácvik obřadu v sobotu 24. 10. v 15 hod.
- vlastní udílení svátosti biřmování bude v neděli 25. 10. v 10:30 hod.
 
 
Aktuální úkoly:
 
- Přečíst libovolnou knihu s náboženskou tematikou a na jednu A4 napsat obsah knihy (maximum není omezeno)
- Napsat úvahu (či jakýkoliv jiný útvar) alespoň na dvě A4 na téma: "Eucharistie - o Boží velkorysosti"
- prostudovat téma "Ježíšova oběť"
- prostudovat téma "Liturgie, svátosti, křest"