Jste zde

Všem farnostem
Arcidiecéze olomouckéDrazí bratři,

současná epidemie nejen ochromila náš život a působení, ale i upoutala naši pozornost tak, že si téměř nevšímáme mimořádného sucha, které je horší, než v předchozích letech, a kromě jiného hrozí mimořádná neúroda.

Naši předkové slavívali jarní prosebné dny (suché dny) před svátkem svatého Marka s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu.

I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku a modlete se cestou. K podobným soukromým vycházkám s modlitbou vyzvěte i své farníky.

Lze použít Benedikcionál či Pastorační pomůcku pro veřejné pobožnosti a vzít s sebou svěcenou vodu. Ve vhodný liturgický den lze použít i zvláštní mešní formulář. Také připomínám brožurku modliteb a písní za déšť. Ty by bylo dobré používat často v kostele, i když nás tam může být jen málo.

S vděčností za vaše osobní zapojení do těchto proseb i získání farníků pro tento úmysl všem ze srdce žehná


+Jan Graubner
Olomouc, 20. 4. 2020