Jste zde

ŠKOLA

Vážení rodiče,

projevili jste svůj zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v nově vznikající církevní škole v Kyjově od školního roku 2020/2021 tím, že jste podali přihlášku do této školy. Velmi si tohoto Vašeho zájmu ceníme. Projekt církevní školy v Kyjově připravovala Farnost Kyjov společně se zřizovatelem školy Arcibiskupstvím olomouckým. 

Bohužel díky mnoha okolnostem byl tento projekt ze strany zřizovatele dne 4. 5. 2020 zastaven. Důvodů je uvedeno několik. Nejdůležitějšími jsou vstupní finanční náročnost, nákladná udržitelnost, a také malý zájem, který se projevil nízkým počtem zapsaných dětí. Za současné ekonomické situace a s výhledem na budoucí hospodaření diecéze nedává zřizovateli smysl, aby škola v září letošního roku otevřela. 

Toto rozhodnutí nás velice mrzí. 

Církevní základní a mateřská škola v Kyjově tedy k 1. 9. 2020 svou činnost bohužel nezahájí. Proto je nutné, abyste své děti co nejdříve zapsali na jinou školu v Kyjově nebo okolí. Pokud byste v tomto narazili na nějaký problém, neváhejte se na nás obrátit – jsme připraveni Vám pomoci. 

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši podporu projektu, kterému jsme věnovali mnoho energie a času. Také děkujeme všem pedagogům, kteří projekt podporovali a odborně zaštiťovali. Věříme, že myšlenka křesťanské školy na Kyjovsku se někdy v budoucnu stane realitou.   

Za pracovní skupinu Církevní školy v Kyjově 

P. Mgr. Vladimír Mrázek, farář

Mgr. Tomáš Just

P.S.: Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. 734 435 477 – T. Just