Jste zde

MinistrantiMINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 / 2022
 
V pátek 29. 10. schůzka nebude.

* 1. STUPEŇ A MLADŠÍ – pátek 17:00
 
* 2. STUPEŇ – pátek 17:00
 
* 15 ROKŮ A STARŠÍ – 1x za měsíc v sobotu 10:00 – 13:00. Nejbližší bude 20. 11.

 
* TĚLOCVIČNA: pozvánka do tělocvičny (florbal, …) každý pátek sraz u kostela v 19:20.