Jste zde

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

*  K   Y  J  O  V  *                 od 14. září
Ročník Den Hodina Škola / vyučující Učebna
ZŠ J. A. KOMENSKÉHO             
 
1.
 
čtvrtek
 
13: 00 – 13: 45
Seifertovo nám.
Zdeňka Berková
jazyková uč.
č. 205
 
2.
 
čtvrtek
 
13: 45 – 14: 30
Seifertovo nám.
Zdeňka Berková
jazyková uč.
č. 205
 
3.
 
pondělí
 
13: 00 – 13: 45
Újezd
P. Vladimír Mrázek
 
 
4. – 5.
 
pondělí
 
13: 00 – 13: 45
Újezd
Mgr. Jan Kvaltin
 
 
6. – 7.
 
pondělí
 
14: 00 – 14: 45
Újezd
P. Martin Rumíšek
 
 
8. – 9.
 
pondělí
 
14: 00 – 14: 45
Újezd
P. Vladimír Mrázek
interaktivní uč. č. 246
ZŠ Dr. JOKLÍKA
1. – 2. pondělí 12: 15 – 13: 00 Věra Švábová  
3. úterý 13: 00  – 13: 45 P. Vladimír Mrázek studovna, č. 29
4. – 5. úterý 14: 00 – 14: 45 P. Vladimír Mrázek studovna, č. 29
6. – 9. čtvrtek 13: 50 – 14: 35 P. Martin Rumíšek studovna, č. 29
   KLVAŇOVO GYMNÁZIUM                
nižší gym. středa 14: 00 – 14: 45 P. Martin Rumíšek  
STŘEDOŠKOLÁCI (gymnázium + střední školy)
všichni pondělí 19: 15 – 20: 00 P. Martin Rumíšek fara, sál přízemí
 
 
*  S  O  B  Ů  L  K Y  *             od 7. září
0. – 2. pondělí 12: 30 – 13: 15 / Jitka Obrová
3. – 5. pondělí 13: 30 – 14: 15 / Jitka Obrová
 
 
*  B  U  K  O  V A  N  Y  *             od 16. září
1. – 4. středa 11: 35 – 12: 20 / Marie Lungová