Jste zde

Primice

V životě farnosti je mnoho radostných okamžiků, které spolu můžeme prožívat. Jedna z nejradostnějších je primiční mše sv. novokněze, který pochází z farnosti. V Kyjově byla poslední primiční mše sv. v roce 1992, kdy uprostřed své rodiny a farní rodiny slavil P. Pavel Burget. Ten však tragicky zemřel ke konci svého prvního kněžského roku a je pochován v našem kněžském hrobě. Vzpomeňme na něj v modlitbě!
Jak si tedy rychle vypočítáme, již 29 let nebyla v naší farnosti primiční mše sv. Již 29 let jsme nikoho z naší farnosti nedoprovodili k Božímu oltáři. Proto bude radostí každého z nás, že dá-li Bůh, letos budeme moci společně našeho jáhna Filipa Hochmana doprovodit na jeho kněžské svěcení a posléze poprvé ke mši sv. zde u nás, v jeho rodné farnosti. Budeme se moci radovat spolu s Filipem z daru, který mu Pán dá. Již nyní se modlitbami žalmů připravujeme na tento okamžik a prosíme o Ducha Sv., aby Filipovi a ostatním jáhnům dal všechny milosti a dary, které ke kněžské službě budou potřebovat. Ať je dobrý Bůh hojně obdaruje!
Kněžské svěcení by naši jáhni měli přijmout v olomoucké katedrále v sobotu 26. 6.
Primiční mši sv. bychom měli prožít v pondělí 5. 7. od 15 hod. na náměstí.
Bližší informace ke svěcení a primiční mši sv. budou později. Jen si tato data zapište do kalendáře velkým písmem (ve farním kalendáři napsaná jsou), nejlépe červeným :-).
 
Důležité informace a prosby o pomoc
 
1) Dar pro Filipa. Po domluvě s Filipem mu za naši farnost předáme ornáty v liturgických barvách (bílý, červený, fialový, zelený a primiční zlatý). Ty jsou již objednány.
 
2) Finanční dary. Poprosím o  dary na farní dar a organizaci primice. Vybírat budou uvedené osvědčené ženy, kterým můžete svěřit své dary: v Kyjově: pí Filípková (Boršov); pí Vaňková (Nětčice); pí Kristová (Klínky); pí Synková (rodiny); pí Strašilová (U Vodojemu)  a pí Klempířová (ostatní). V Bukovanech pí Navrátilová a v Sobůlkách v sakristii v kapli. Případně bude v kostele pokladnička u bočního vchodu určena na tento úmysl—bude označena nebo můžete dar předat kněžím. Díky za vaše dary.
 
3) Občerstvení. Po primici bude občerstvení. Pokud byste chtěli pomoci či přispět upečením (koláčky, cukroví, víno, …) obraťte se prosím na uvedené osoby: Svaťka Svobodová, tel. 608 720 133 (jídlo, koláčky, cukroví) nebo Josefu Svobodovi, tel. 724 488 825 (nápoje všeho druhu). Své nabídky prosím sdělte do konce května.
 
4) Úklid kostela. Generální úklid kostela bude v sobotu 12. 6. po ranní mši sv. Nejprve vysátí stěn, soch a oprášení soch, odpoledne pak vysátí a úklid. Již nyní prosím o pomoc.
 
5) Pořadatelská služba. Farníci ochotní zapojit se do pořadatelské služby s odhodláním pomoci s organizací průběhu primiční mše svaté dne 5.7. přihlaste se na tel. 606 753 514 u Igora Šišáka nebo mailem na kyjovskaevangelia@seznam.cz.
 
Již nyní děkuji všem, kteří se zapojí.
Postupně budou doplňovány aktuální informace.