Jste zde

Pořad bohoslužeb ve farnostech kyjovského děkanátu

L - letní čas, Z - zimní čas, P - prázdniny, bez označení - po celý rok stejně  
Kyjov: Pokud není uvedeno jinak, je mše sv. ve farním kostele.
Aktualizováno k 1. 11. 2015

 

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

KYJOV

7:30

9:00

10:30

18:30
gymnazijní kaple / IV.
         - XI.

15:30/ 1x za 14 dní - centrum služeb
pro seniory


18:30/L
17:00/Z

6:45

17:00
18:30/P

18:30

18:30

6:45


15:30/ 1x za 14 dní - nemocnice

Bukovany 15:00 - 3. v měsíci - - - 18:00/L
17:00/Z
- -
Sobůlky - - - - - - 18:30
17:30/od října

KOSTELEC

7:15

10:15

-

-

17:00

-

17:00

-
Moravany - 18:00/L
17:00/Z
- - - - -

JEŽOV

8:00

-

-

17:00/L
16:00/Z

-

-

-

Žádovice - - - - - 16:30 -

MILOTICE

8:00

9:45

19:00/L 18:00/Z

-

19:00/L 18:00/Z

7:00

19:00/L 18:00/Z

7:00

BZENEC

9:30

-

18:30/L 17:00/Z

-

18:30/L
17:00/Z

18:30/L 17:00/Z

8:00

DOMANÍN

8:00

-

-

 -

18:00/L

18:30/Z

-

Těmice 10:45/Z - - 8:00/L
17:00/Z
- - -

VACENOVICE

8:00

10:00

14:00 - požehnání 1. neděle v měsící

-

18:00/L 17:00/Z
19:00/P

18:00/L 17:00/Z
19:00/P

18:00/L 17:00/Z
19:00/P

18:00/L 17:00/Z
19:00/P

7:00

MISTŘÍN

8:00

10:00

19:00/L
18:00/Z

6:45

19:00/L 18:00/Z

6:45

19:00/L 18:00/Z

7:00

ŽERAVICE

9:30

-

-

-

-

18:00

7:00

SYROVÍN

11:00

-

-

-

17:00/L
16:00/Z

-

-

VLKOŠ

9:00

-

-

-

18:00

 -

-

Kelčany - - - - - - 18:00
Skoronice 7:30 - - 18:00 - - -

VRACOV

10:30

15:00/1x za 14 dní - DPS

18:00/1x za 14 dní

-

-

-

18:00

-