Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • kaple sv. Josefa
  • Označení: sv. Josef, Újezd (Kyjov)

  Na poděkování za 25 let manželství, s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let.

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • Kaple sv. Jana Pavla II.
  • Označení: Bukovany (Bukovany)

  Za * a + členy živého růžence a jejích rodiny.  

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za * a + rodinu Cahlíkovu a Vrábelovu, za + prarodiče a dar víry pro celou rodinu. 

 • 19:15 Adorace
  Adorace
  • 19:15 - 19:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 06:00 Svatá zpověď
  SVATÁ ZPOVĚĎ
  • 06:00 - 09:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Příležitost ke sv. zpovědi 6:00 - 6:45, 7:30- 11:00, 15:00 - 16:00 a 18:00 - 18:25

 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45 - 07:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Na smír k Božskému Srdci a za obrácení hříšníků

 • 07:30 Adorace
  Adorace
  • 07:30 - 15:50
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Celodenní adorace, společné zakončení v 18:00

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 18:30
  • Kaple Nejčistšího Srdce Panny Marie
  • Označení: Sobůlky (Sobůlky)

  Adorace Nejsvětější svátosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za mír, za obrácení Evropy a našeho národa ke křesťanským kořenům

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45 - 07:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny

 • 17:00 Mariánská pobožnost
  MARIÁNSKÁ POBOŽNOST
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Mariánská pobožnost

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kaple Nejčistšího Srdce Panny Marie
  • Označení: Sobůlky (Sobůlky)

  Za + manžela a rodiče Lupačovy, s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou * rodinu.

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + Vlastu Dubskou, * a + rodinu a duše v očistci.

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za dar zdraví, ochranu Panny Marie, za vyslyšení proseb.  

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za * a + rodinu Robkovu.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za zemřelého manžela k druhému výročí a duše v očistci

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • Kaple sv. Jana Pavla II.
  • Označení: Bukovany (Bukovany)

  Adorace Nejsvětější svátosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + syna, Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci.

7úterý 6. velikonočního týdne
 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45 - 07:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + syna, + z celé rodiny a duše v očistci

8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Ke cti Panny Marie

9Nanebevstoupení Páně
 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45 - 07:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za živou Elišku a Davida Šilderovi a za rodinu Svrškovu a za Boží požehnání

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • Kaple sv. Jana Pavla II.
  • Označení: Bukovany (Bukovany)

  Za + Františku Šimíkovou.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + manžela, rodiče, sestru, tetičky a za duše v očistci

 • 19:15 Adorace
  Adorace
  • 19:15 - 19:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 08:30 Svatá zpověď do 10:00
  SVATÁ ZPOVĚĎ DO 10:00
  • 08:30 - 10:00
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 18:30
  • Kaple Nejčistšího Srdce Panny Marie
  • Označení: Sobůlky (Sobůlky)

  Adorace Nejsvětější svátosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + manželku a maminku Svaťku, + rodiče Řihánkovy , s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu.

11sobota 6. velikonočního týdne
 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45 - 07:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za maminky a babičky

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kaple Nejčistšího Srdce Panny Marie
  • Označení: Sobůlky (Sobůlky)

  Za ženy a matky ze Sobůlek.

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  za + Jana Poláška a + rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + rodiče Václava a Ludmilu Chylíkovy a * rodinu.

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Na úmysl dárce

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za farníky

13Panny Marie Fatimské
 • 15:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:30 - 16:15
  • Centrum služeb pro seniory
  • Označení: domov důchodců (Kyjov)

    

 • 16:55 Fatimský den
  FATIMSKÝ DEN
  • 16:55 - 18:20
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Fatimská pobožnost: mariánské nešpory, litanie rozjímavý růženec a adorace

 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • Kaple sv. Jana Pavla II.
  • Označení: Bukovany (Bukovany)

  Adorace Nejsvětější svátosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za * a + členy Fatimského apoštolátu a jejich rodiny.

14sv. Matěje, apoštola
 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45 - 07:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za zemřelého manžela, zemřelé sourozence, za zemřelé rodiče z obou stran a dvo

15středa 7. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za dar života.

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • Kaple sv. Jana Pavla II.
  • Označení: Bukovany (Bukovany)

  Za * a + členy živého růžence a jejích rodiny.    

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + rodiče Stanislavu a Josefa a za obrácení hříšníků. 

 • 19:15 Adorace
  Adorace
  • 19:15 - 19:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 08:30 Svatá zpověď do 10:00
  SVATÁ ZPOVĚĎ DO 10:00
  • 08:30 - 10:00
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 18:30
  • Kaple Nejčistšího Srdce Panny Marie
  • Označení: Sobůlky (Sobůlky)

  Adorace Nejsvětější svátosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za dceru a syna s prosbou o dary Ducha Svatého

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45 - 07:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za starší a nemocné farníky, které jsme navštívili v uplynulých dnech po domech a domovech

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kaple Nejčistšího Srdce Panny Marie
  • Označení: Sobůlky (Sobůlky)

  Za + manžela a rodiče Půčkovy.

19Seslání Ducha Svatého
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za zemřelou maminku Josefu Uhýrkovu a manžela Josefa Rohořa

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + Marii Veverkovou (u příležitosti 100. narozenin), za * a + rodinu Veverkovu a Machaňovu a duše v očistci.

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + rodiče, bratra a za * rodinu.

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Kaple sv. Jana Pavla II.
  • Označení: Bukovany (Bukovany)

  Za + rodiče Hanákovy, Cichrovy, + bratra a švagra a za * rodinu.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za farníky

20Panny Marie Matky Církve
 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • Kaple sv. Jana Pavla II.
  • Označení: Bukovany (Bukovany)

  Adorace Nejsvětější svátosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Na úmysl dárce.

21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45 - 07:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za vnučku Marii a ochranu Panny Marie. 

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za Boží požehnání a dar víry.

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • Kaple sv. Jana Pavla II.
  • Označení: Bukovany (Bukovany)

  Za  + tatínka Jana Gregera, jeho + bratra Salina a rodinu Horákovu.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za ochranu Panny Marie.

 • 19:15 Adorace
  Adorace
  • 19:15 - 19:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45

24den modliteb za církev v Číně
 • 08:30 Svatá zpověď do 10:00
  SVATÁ ZPOVĚĎ DO 10:00
  • 08:30 - 10:00
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 18:30
  • Kaple Nejčistšího Srdce Panny Marie
  • Označení: Sobůlky (Sobůlky)

  Adorace Nejsvětější svátosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45 - 07:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za Boží požehnání a dar víry.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kaple Nejčistšího Srdce Panny Marie
  • Označení: Sobůlky (Sobůlky)

  Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 98 let a za dar zdraví pro celou rodinu.

26Nejsvětější Trojice
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. 

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + syna, dvoje rodiče, dvě sestry a duše v očistci

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za prvokomunikanty a jejich rodiny

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Josefa Kalasanského
  • Označení: gymnazijní kaple (Kyjov)

  Za farníky

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • 15:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:30 - 16:15
  • Centrum služeb pro seniory
  • Označení: domov důchodců (Kyjov)

    

 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • Kaple sv. Jana Pavla II.
  • Označení: Bukovany (Bukovany)

  Adorace Nejsvětější svátosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za zemřelou Marii Těthalovou a manžela.

28úterý 8. týdne v mezidobí
 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45 - 07:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za * a + spolužáky z Koryčan a jejich rodiny, obracení hříšníků a duše v očistci.

29sv. Pavla VI., papeže
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let

30Těla a Krve Páně
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • Kaple sv. Jana Pavla II.
  • Označení: Bukovany (Bukovany)

  Za + Marii a Stanislava Novákovy, jejich + sourozence a děti a dvoje rodiče. 

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Za + Františka a Filoménu Rusňákovy, jejich + sourozence a duše v očistci. 

 • 19:15 Adorace
  Adorace
  • 19:15 - 19:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45

31Navštívení Panny Marie
 • 08:30 Svatá zpověď do 10:00
  SVATÁ ZPOVĚĎ DO 10:00
  • 08:30 - 10:00
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 18:30
  • Kaple Nejčistšího Srdce Panny Marie
  • Označení: Sobůlky (Sobůlky)

  Adorace Nejsvětější svátosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: farní kostel (Kyjov)

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.