Příprava rodičů na křest dítěte

Příprava rodičů na křest dítěte

Jak být dobrým partnerem a rodičem – příprava rodičů na křest dítěte. Příprava obsahuje dvě setkání pod vedením vyškoleného manželského lektorského páru.

 
Témata:
  • Víra a vztah k Bohu v rodině
  • Budujeme trvalý partnerský vztah
 
Kontakt k přihlášení a domluvě o místě a času setkání:
  • Blažena Bučková, CPR Strážnice, tel.: 603 240 533

jak_byt_dobrym_partnerem