Dotační podpora

Dotační podpora

DOTACE V ROCE 2021

  • Jihomoravský kraj z „Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2021“ podpořil rekonstrukci klubovny ve farní budově.
  • Město Kyjov poskytlo ze svého rozpočtu na generální rekonstrukci varhan 200 000 Kč.
  • Jihomoravský kraj poskytl ze svého rozpočtu na generální rekonstrukci varhan 300 000 Kč.

 

DOTACE V ROCE 2022

 • Dotační podpora projektů v roce 2022 - farnost Kyjov
  • Úprava místnosti na klubovnu ve farním kostele - JMK - 74 000 Kč
  • Obnova oken - fara II. etapa - Město Kyjov - 124 000 Kč

 • Dotační podpora projektů v roce 2022 - farnost Kostelec u Kyjova:
  • Adaptace klubovny ve farní budově - JMK - 74 300 Kč

 

DOTACE V ROCE 2023

 • Dotační podpora projektů v roce 2023 - farnost Kyjov:
  • Úprava zázemí klubovny ve farním kostele v Kyjově - JMK - 120 000 Kč
  • Obnova vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově - JMK - 160 000 Kč
  • 300 let farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově - JMK - 100 000 Kč
  • Učit se pro život - Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - 103 096 Kč
    

 

Video dokumentující rekonstrukci varhan