Farní kostel

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Roku 1126 daroval olomoucký údělný kníže Václav trhovou ves Kyjov klášteru Hradisko u Olomouce a patřil mu až do roku 1539. Naše farnost byla založena roku 1180, kdy premonstrátský opat z Hradiska Michal postavil v Kyjově farní kostel sv. Martina. Tento kostel sloužil jako farní až do roku 1784. Na jeho místě, to je nad muzeem na starém hřbitově, stojí kaple svatého Josefa, odkud nám znějí farní zvony. Nynější farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje je bývalý klášterní kostel kapucínů, postavený v letech 1718 – 1720 a posvěcený 17. října 1723. Původně šlo o jednolodní chrám k němuž byla roku 1734 z jižní strany přistavena boční loď. Náš farní kostel je bez věže a odpovídá typicky strohé kapucínské architektuře.

Nad hlavním vchodem vidíme barevnou fresku Matky milosrdenství s Ježíškem, kterou namaloval Jano Koehler roku 1910.

Vnitřní zařízení chrámu je pozdně barokní a novější. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od Josefa Zeleného pochází z roku 1880.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 21.5. do 31.5.2024)

Den Čas Druh intence
úterý
21.5.
06:45 Mše svatá

Za vnučku Marii a ochranu Panny Marie. 

středa
22.5.
17:00 Mše svatá

Za Boží požehnání a dar víry.

čtvrtek
23.5.
18:30 Mše svatá

Za ochranu Panny Marie.

19:15 Adorace

Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45

pátek
24.5.
08:30 Akce

Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00

18:30 Mše svatá

Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

sobota
25.5.
06:45 Mše svatá

Za Boží požehnání a dar víry.

neděle
26.5.
07:30 Mše svatá

Za dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. 

09:00 Mše svatá

Za + syna, dvoje rodiče, dvě sestry a duše v očistci

10:30 Mše svatá

Za prvokomunikanty a jejich rodiny

pondělí
27.5.
18:30 Mše svatá Za zemřelou Marii Těthalovou a manžela.
úterý
28.5.
06:45 Mše svatá

Za * a + spolužáky z Koryčan a jejich rodiny, obracení hříšníků a duše v očistci.

středa
29.5.
17:00 Mše svatá Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let
čtvrtek
30.5.
18:30 Mše svatá

Za + Františka a Filoménu Rusňákovy, jejich + sourozence a duše v očistci. 

19:15 Adorace

Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45

pátek
31.5.
08:30 Akce

Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00

18:30 Mše svatá Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.

Místo uskutečnění

N 49°0.60042', E 17°7.47594'

Sdílejte info