Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB KYJOV
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

neděle 19.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Bukovany 15:00 Za + rodiče Hanákovy, Cichrovy, + bratra a švagra a za * rodinu.
farní kostel 07:30 Za zemřelou maminku Josefu Uhýrkovu a manžela Josefa Rohořa
09:00 Za + Marii Veverkovou (u příležitosti 100. narozenin), za * a + rodinu Veverkovu a Machaňovu a duše v očistci.
10:30 Za + rodiče, bratra a za * rodinu.
18:30 Za farníky
pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
Bukovany 17:30 Adorace Nejsvětější svátosti
farní kostel 18:30 Na úmysl dárce.
úterý 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
farní kostel 06:45 Za vnučku Marii a ochranu Panny Marie. 
středa 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
farní kostel 17:00 Za Boží požehnání a dar víry.
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Bukovany 17:30 Za  + tatínka Jana Gregera, jeho + bratra Salina a rodinu Horákovu.
farní kostel 18:30 Za ochranu Panny Marie.
19:15 Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
farní kostel 08:30 Svatá zpověď do 10:00 Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00
18:30 Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
Sobůlky 18:00 Adorace Nejsvětější svátosti
sobota 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
farní kostel 06:45 Za Boží požehnání a dar víry.
Sobůlky 18:30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 98 let a za dar zdraví pro celou rodinu.
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
farní kostel 07:30 Za dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. 
09:00 Za + syna, dvoje rodiče, dvě sestry a duše v očistci
10:30 Za prvokomunikanty a jejich rodiny
gymnazijní kaple 18:30 Za farníky

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY