Farní rady - seznam

Ekonomická rada

Zápisy ke stažení

Jméno
Pavel Berka
Miroslav Křivánek
Ing. Roman Kuthan
Ing. František Svoboda

Pastorační rada

Zápisy ke stažení

Jméno
Mgr. Ing. Jan Faltýnek
Mgr. Petra Hradilová
Jindra Klenovská
Ludmila Kloudová
Mgr. Ondřej Krajtl
Ing. Miroslav Křivánek
Ludmila Navrátilová
Ing. Ondřej Pospíšil
Bc. Vladimír Procházka
Veronika Stodůlková
P. ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.
MUDr. Josef Svoboda
Petra Valihrachová, DiS.