Příprava snoubenců na manželství

Příprava snoubenců na manželství

Příprava snoubenců na manželství je určena pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, tj. mít svatbu v kostele. Příprava probíhá od února do června a od září do listopadu vždy ve čtvrtek od 18:30 hod. do 20:00 hod. na faře v Kyjově. První čtyři témata probírá se snoubenci kněz. Přednášky pro témata č. 5–8 vedou vyškolení lektoři.

Témata

Téma č.5: Já a moje rodina

Bbudeme mluvit o tom, jak naše původní rodina vytváří náš pohled na život a jaký vliv má na vztahy, které budujeme. Zamyslíme se také nad tím, jak vztahy v původní rodině ovlivňují očekávání, se kterými přicházíme do manželství, a pokusíme se najít způsoby, jak se odpoutat od zažitých vzorců chování, které mohou v manželství vyvolat konfliktní situace.

Téma č.6: Muž a žena; komunikace a konflikty

Seznámíme se s psychickými rozdíly ve vnímání okolního světa mezi mužem a ženou, díky kterým můžeme naplnit své osobité poslání ve světe. Dále pak se základy komunikace, komunikačními fauly a s řešením konfliktů a konfliktních situací, jak těmto situacím předcházet a čeho se vyvarovat.

Téma č.7: Sexualita a přirozené plánování rodičovství

Zamyslíme se nad otázkou sexuality v manželství. Sexualita je dar a zvláštní způsob vzájemného sebedarování v manželství. Zamyslíme se také nad významem sexuální čistoty před manželstvím a škodlivými dopady nevhodného řešení plodnosti. V neposlední řadě se budeme zabývat metodou přirozeného plánování rodičovství.

Téma č.8: Víra, vztah k Bohu v manželství

V tomto tématuvám bude předáno svědectví o prožívání víry v manželství a rodině. Dotkneme se manželského slibu jako východiska pro společnou modlitbu, dále budeme hovořit o duchovní jednotě manželů, o rozdílném prožívání víry z pohledu muže a ženy, o životě ze svátostí. Budeme také mluvit o tom, jak prožívat víru ve smíšených manželstvích.  

 

Přihlašování probíhá vyplněním dotazníku a jeho odesláním na mail: [email protected]. Poté se zapisujete k jednotlivým termínům a tématům v online tabulce. 

Jak postupovat? 

  1. Nejprve stáhněte a vyplňte dotazník (má tři listy). Stažením, vyplněním a posléze podpisem souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů.
  2. Dotazník uložte a soubor pojmenujte v tomto tvaru: Příjmení, jméno – datum svatby
  3. Dotazník odešlete na adresu [email protected]
  4. Zapište se k vypsaným termínům pro jednotlivá témata. Vyplněná data se ukládají automaticky. Prosíme, co jste nenapsali, nemažte!
  5. Rozpis témat a termínů pro letošní rok najdete zde.