Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 22.5. do 23.12.2024

Den Čas Místo a text
středa
22.5.
17:00 farní kostel: Za Boží požehnání a dar víry.
čtvrtek
23.5.
17:30 Bukovany: Za  + tatínka Jana Gregera, jeho + bratra Salina a rodinu Horákovu.
18:30 farní kostel: Za ochranu Panny Marie.
19:15 farní kostel: Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
24.5.
08:30 farní kostel: Svatá zpověď do 10:00
Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00
18:00 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
sobota
25.5.
06:45 farní kostel: Za Boží požehnání a dar víry.
18:30 Sobůlky: Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 98 let a za dar zdraví pro celou rodinu.
neděle
26.5.
07:30 farní kostel: Za dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. 
09:00 farní kostel: Za + syna, dvoje rodiče, dvě sestry a duše v očistci
10:30 farní kostel: Za prvokomunikanty a jejich rodiny
18:30 gymnazijní kaple: Za farníky
pondělí
27.5.
15:30 domov důchodců:   
17:30 Bukovany: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Za zemřelou Marii Těthalovou a manžela.
úterý
28.5.
06:45 farní kostel: Za * a + spolužáky z Koryčan a jejich rodiny, obracení hříšníků a duše v očistci.
středa
29.5.
17:00 farní kostel: Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let
čtvrtek
30.5.
17:30 Bukovany: Za + Marii a Stanislava Novákovy, jejich + sourozence a děti a dvoje rodiče. 
18:30 farní kostel: Za + Františka a Filoménu Rusňákovy, jejich + sourozence a duše v očistci. 
19:15 farní kostel: Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
31.5.
08:30 farní kostel: Svatá zpověď do 10:00
Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00
18:00 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
sobota
1.6.
06:45 farní kostel: Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny
17:00 farní kostel: Mariánská pobožnost
Mariánská pobožnost
18:30 Sobůlky: Za + rodiče Svobodovy, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.  
neděle
2.6.
07:30 farní kostel: Za + manžela Vlastimila, za dvoje + rodiče a za dar zdraví pro celou * rodinu.
09:00 farní kostel: Za farníky
10:20 farní kostel: Eucharistický průvod
Eucharistický průvod do gymnazijní kaple
18:30 gymnazijní kaple: Za trpící a opuštěné v domovech a LDN
pondělí
3.6.
17:30 Bukovany: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Za + dceru Petru, + rodiče Miroslavu a Josefa Ingrovy, * a + rodinu Kristovu a duše v očistci.
úterý
4.6.
06:45 farní kostel: za dar zdraví v rodině a opuštěné seniory v domovech.
středa
5.6.
08:00 farní kostel: Adorační den farnosti
08:30 Bukovany: Adorace Nejsvětější svátosti
08:30 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
17:00 farní kostel: Za + rodiče Ševčíkovy a Klempířovy a duše v očistci.
čtvrtek
6.6.
17:30 Bukovany: Za * a + občany Bukovan, narozené v květnu a červnu.
18:30 farní kostel: za  Katku....
19:15 farní kostel: Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
7.6.
06:00 farní kostel: Svatá zpověď
Příležitost ke sv. zpovědi 6:00 - 6:45, 7:30- 11:00, 15:00 - 16:00 a 18:00 - 18:25
06:45 farní kostel: Na smír k Božskému Srdci a za obrácení hříšníků
07:30 farní kostel: Celodenní adorace, společné zakončení v 18:00
18:00 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Za mír, za obrácení Evropy a našeho národa ke křesťanským kořenům
sobota
8.6.
06:45 farní kostel
neděle
9.6.
07:30 farní kostel: Za Josefa a Anežku Kůřilovy k nedožitým narozeninám, * a + rodinu.
09:00 farní kostel: Za + manžela Ivo Ondrůška, rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
10:30 Sobůlky: Za * a + občany Sobůlek
10:30 farní kostel: Za Trávníka. ...
15:00 Bukovany: Za + rodiče Miladu a Františka Hýblovy, za + Jitku Hnilicovou a za * rodinu.
18:30 gymnazijní kaple: Za + Anežku Žižlavskou a duše v očistci.
pondělí
10.6.
15:30 domov důchodců
17:30 Bukovany: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života a za celou * a + rodinu.
úterý
11.6.
06:45 farní kostel: Za matici antonínskou a všechny Antoníny a Antonie z farnosti
středa
12.6.
17:00 farní kostel: Na úmysl dárce
čtvrtek
13.6.
16:55 farní kostel: Fatimský den
Fatimská pobožnost: mariánské nešpory, litanie rozjímavý růženec a adorace
17:30 Bukovany: Za + manžela Vojtěcha Seďu, jeho + syna Vojtěcha, za dvoje + rodiče a * rodinu. 
18:30 farní kostel: Za * a + členy Fatimského apoštolátu a jejich rodiny.
pátek
14.6.
08:30 farní kostel: Svatá zpověď do 10:00
Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00
18:00 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
sobota
15.6.
06:45 farní kostel
18:30 Sobůlky: Za + rodiče Boženu a Františka Konečných a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu.
neděle
16.6.
07:30 farní kostel: Za dvoje + rodiče a obrácení hříšníků a duše v očistci.
09:00 farní kostel: Za + maminku Františku a duše v očistci. 
10:30 farní kostel: Za + rodinu Vodákovu a Jelínkovu a vyprošení Božích milostí pro * rodinu. 
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
17.6.
17:30 Bukovany: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel:   
úterý
18.6.
06:45 farní kostel: Na úmysl dárce. 
středa
19.6.
17:00 farní kostel:   
čtvrtek
20.6.
17:30 Bukovany: Za + manžela, syna, zetě, dvoje rodiče a tetu Metodějku.
18:30 farní kostel:   
19:15 farní kostel: Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
21.6.
08:30 farní kostel: Svatá zpověď do 10:00
Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00
18:00 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Za + manžela a dvoje rodiče.
sobota
22.6.
06:45 farní kostel
18:30 Sobůlky: Za + Vladislava Mořického, ženu Marii, syna Vladislava a celou * rodinu.
neděle
23.6.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel: Za + rodiče a ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro * rodinu. 
10:30 farní kostel: Za * a + bratry a sestry Jednoty Orel, za jejích rodiny, za mladé členy Orla, aby žili ideály tohoto spolku; na přímluvu Panny Marie, Královny Orlů.
18:30 gymnazijní kaple: Za farníky
pondělí
24.6.
15:30 domov důchodců:
17:30 Bukovany: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
25.6.
06:45 farní kostel
středa
26.6.
17:00 farní kostel: S prosbou o dar zdraví a víry v rodině a mír ve světě
čtvrtek
27.6.
17:30 Bukovany: Za + manžela Miroslava Hlavinku a dvoje + rodiče a * rodinu. 
18:30 farní kostel: Na poděkování za dar života, s prosbou o dary Ducha svatého, a poděkování za všechny milosti Panně Marii .
19:15 farní kostel: Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
28.6.
08:30 farní kostel: Svatá zpověď do 10:00
Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00
18:00 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Za živou a zemřelou rodinu Žandovských a Starovu a poděkování za Boží ochranu celé rodiny.
sobota
29.6.
07:30 farní kostel
18:30 Sobůlky: Za farníky
neděle
30.6.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel: Na poděkování za dožitých 80 let, za manžela a za celou * a + rodinu.
10:30 farní kostel: Za + rodinu Blažkovu, Pazderovu a Dufkovu a celou * rodinu.
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
1.7.
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
2.7.
06:45 farní kostel
středa
3.7.
18:30 farní kostel
čtvrtek
4.7.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel: Za mír, za obrácení Evropy a našeho národa ke křesťanským kořenům
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
5.7.
07:00 farní kostel: Svatá zpověď
Příležitost ke sv. zpovědi 7:00 - 7:25, 8:30- 11:00
07:30 farní kostel: Na smír k Božskému Srdci a za obrácení hříšníků
sobota
6.7.
06:45 farní kostel: Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny
17:00 farní kostel: Mariánská pobožnost
Mariánská pobožnost
18:30 Sobůlky:   
neděle
7.7.
07:30 farní kostel: Za farníky
09:00 farní kostel
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
8.7.
15:30 domov důchodců:   
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
9.7.
06:45 farní kostel
středa
10.7.
18:30 farní kostel
čtvrtek
11.7.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
12.7.
08:30 farní kostel: Svatá zpověď
Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00
18:00 Sobůlky: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
sobota
13.7.
06:45 farní kostel: Za * a + členy Fatimského apoštolátu a jejich rodiny
07:20 farní kostel: Fatimský den
Fatimská pobožnost: mariánské nešpory, litanie rozjímavý růženec a adorace
18:30 Sobůlky:   
neděle
14.7.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel: Za farníky
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
15.7.
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
16.7.
06:45 farní kostel
středa
17.7.
18:30 farní kostel
čtvrtek
18.7.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
19.7.
08:30 farní kostel: Svatá zpověď
Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00
18:00 Sobůlky: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
sobota
20.7.
06:45 farní kostel
18:30 Sobůlky:   
neděle
21.7.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel
15:00 Bukovany:   
18:30 gymnazijní kaple: Za farníky
pondělí
22.7.
15:30 domov důchodců:   
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
23.7.
06:45 farní kostel
středa
24.7.
18:30 farní kostel
čtvrtek
25.7.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
26.7.
08:30 farní kostel: Svatá zpověď
Příležitost ke sv. zpovědi do 10:00
18:00 Sobůlky: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
sobota
27.7.
06:45 farní kostel
18:30 Sobůlky:   
neděle
28.7.
07:30 farní kostel: Za farníky
09:00 farní kostel
15:00 sv. Anna:   
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
29.7.
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
30.7.
06:45 farní kostel
středa
31.7.
18:30 farní kostel
čtvrtek
1.8.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
2.8.
06:00 farní kostel: Svatá zpověď
Příležitost ke sv. zpovědi 6:00 - 6:45, 7:30- 11:00, 15:00 - 16:00 a 18:00 - 18:25
18:00 Sobůlky: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
sobota
3.8.
06:45 farní kostel: Na smír k Božskému Srdci a za obrácení hříšníků
17:00 farní kostel: Mariánská pobožnost
Mariánská pobožnost
18:30 Sobůlky:   
neděle
4.8.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel: Za farníky
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
5.8.
15:30 domov důchodců:   
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
6.8.
06:45 farní kostel
středa
7.8.
18:30 farní kostel
čtvrtek
8.8.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
9.8.
18:00 Sobůlky: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Za mír, za obrácení Evropy a našeho národa ke křesťanským kořenům
sobota
10.8.
06:45 farní kostel: Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny
18:30 Sobůlky:   
neděle
11.8.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel
18:30 gymnazijní kaple: Za farníky
pondělí
12.8.
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
13.8.
06:45 farní kostel: Za * a + členy Fatimského apoštolátu a jejich rodiny
středa
14.8.
18:30 farní kostel
čtvrtek
15.8.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
16.8.
17:00 sv. Roch
18:00 Sobůlky: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
sobota
17.8.
06:45 farní kostel
18:30 Sobůlky:   
neděle
18.8.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel: Za farníky
15:00 Bukovany:   
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
19.8.
15:30 domov důchodců:   
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
20.8.
06:45 farní kostel
středa
21.8.
18:30 farní kostel
čtvrtek
22.8.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
23.8.
18:00 Sobůlky: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
sobota
24.8.
06:45 farní kostel
18:30 Sobůlky:   
neděle
25.8.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel
18:30 gymnazijní kaple: Za farníky
pondělí
26.8.
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
27.8.
06:45 farní kostel
středa
28.8.
18:30 farní kostel
čtvrtek
29.8.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
30.8.
18:00 Sobůlky: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
sobota
31.8.
06:45 farní kostel
18:30 Sobůlky:   
neděle
1.9.
07:30 farní kostel: Za farníky
09:00 farní kostel
10:30 farní kostel
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
2.9.
15:30 domov důchodců:   
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
3.9.
06:45 farní kostel
středa
4.9.
17:00 farní kostel
čtvrtek
5.9.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
6.9.
06:00 farní kostel: Svatá zpověď
Příležitost ke sv. zpovědi 6:00 - 6:45, 7:30- 11:00, 15:00 - 16:00 a 18:00 - 18:25
06:45 farní kostel: Na smír k Božskému Srdci a za obrácení hříšníků
07:30 farní kostel: Adorace
Celodenní adorace, společné zakončení v 18:00
08:30 farní kostel: Příležitost ke sv. zpovědi 6:00 - 6:45, 7:30- 11:00, 15:00 - 16:00 a 18:00 - 18:25
18:00 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Za mír, za obrácení Evropy a našeho národa ke křesťanským kořenům
sobota
7.9.
06:45 farní kostel: Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny
15:00 Velehrad - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje: Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání
Adorace od 15:00 hodin - 15:45 setkání s biskupem - 17:00 mše sv.
Pouť děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě
neděle
8.9.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel: Za farníky
10:30 farní kostel
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
9.9.
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
10.9.
06:45 farní kostel
středa
11.9.
17:00 farní kostel
čtvrtek
12.9.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
13.9.
18:00 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel: Za * a + členy Fatimského apoštolátu a jejich rodiny
sobota
14.9.
06:45 farní kostel
18:30 Sobůlky:   
neděle
15.9.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel
10:30 farní kostel: Za farníky
15:00 Bukovany:   
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
16.9.
15:30 domov důchodců:   
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
17.9.
06:45 farní kostel
středa
18.9.
17:00 farní kostel
čtvrtek
19.9.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
20.9.
18:00 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
sobota
21.9.
06:45 farní kostel
18:30 Sobůlky:   
neděle
22.9.
07:30 farní kostel
09:00 farní kostel
10:30 farní kostel
18:30 gymnazijní kaple: Za farníky
pondělí
23.9.
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
úterý
24.9.
06:45 farní kostel
středa
25.9.
17:00 farní kostel
čtvrtek
26.9.
17:30 Bukovany:   
18:30 farní kostel
19:15 farní kostel: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi do 19:45
pátek
27.9.
18:00 Sobůlky: Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
sobota
28.9.
06:45 farní kostel
18:30 Sobůlky:   
neděle
29.9.
07:30 farní kostel: Za farníky
09:00 farní kostel
10:30 farní kostel
18:30 gymnazijní kaple
pondělí
30.9.
15:30 domov důchodců:   
17:30 Bukovany: Adorace
Adorace Nejsvětější svátosti
18:30 farní kostel
pondělí
14.10.
15:30 domov důchodců:   
pondělí
28.10.
15:30 domov důchodců:   
pondělí
11.11.
15:30 domov důchodců:   
pondělí
25.11.
15:30 domov důchodců:   
pondělí
9.12.
15:30 domov důchodců:   
pondělí
23.12.
15:30 domov důchodců: